อบรม จป หัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างานมีวัตถุประสงค์อย่างไร แล้วทำไมต้องมี จป หัวหน้างาน

จป. ระดับหัวหน้างาน เชื่อว่าคุณทุกคน คงเคยได้ยินตำแหน่งนี้ โดย จป. ระดับหัวหน้างาน คือ ลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้างาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในกิจการตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อแต่งตั้ง จป หัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว นายจ้างต้องส่งหัวงานคนนั้นเข้ารับการอบรม […]